Ortopedicko rehabilitační centrum
+420 606 033 314

Poslední novinka v léčbě artrózy - autologní kondiciovaná plasma

ACP neboli "Autologous Conditioned Plasma" je nová, bezpečná a velmi účinná biochirurgická metoda, vycházející z nových poznatků tkáňového inženýrství. K léčbě pohybového aparátu využívá hojivých účinků látek z vlastního těla pacienta - upravenou krevní plasmu, která je obohacena aktivovanými krevními destičkami - trombocyty, obsahující růstové a protizánětlivé faktory. Někdy se také hovoří o PRP "Platelet Rich Plasma" - plasma obohacená o trombocyty. ACP / PRP byla vyvinuta za účelem cílené léčby poškozené chrupavky u artrózy malých a velkých kloubů a sportovních úrazů, ale její terapeutické možnosti jsou mnohem širší. S výhodou ji lze použít po terapeutických a rekonstrukčních artroskopických operacích kloubů, kde významně urychluje procesy hojení a regenerace poškozených tkáňových struktur - dle vědeckých prací až o 50% rychlejší hojení, což má velký význam nejen u sportovců. Klinické výsledky u léčby kloubní artrózy metodou ACP jednoznačně prokázaly ústup bolesti a zlepšení kloubní pohyblivosti.
Podstata účinku této bioterapie je založena především na vlastnostech krevních destiček, které v aktivovaném stavu uvolňují bílkoviny růstových a protizánětlivých faktorů. Tyto faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (chrupavky, šlachy, vazy, kosti a kůže) hojivé regenerační a reparační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do nemocných tkání dochází především k:

 • protizánětlivým procesům
 • urychlení hojivých procesů
 • zábraně přechodu onemocnění do chronického stavu
 • regeneraci a reparaci poškozených tkáňových struktur

Nenahraditelná funkce krevních destiček je evidentní při každém poškození celistvosti tkání lidského těla. Při každé oděrce, říznutí atd. dochází k složité reakci našeho organismu, jejímž cílem je zastavení krvácení a obnova těch struktur, které se v místě poškození nacházely. A právě na regeneraci původních tkání se zásadně podílí růstové a protizánětlivé faktory uvolněné z aktivovaných destiček, které jsou v léčivém procesu naprosto nezbytné.

Léčebné spektrum - indikace k léčbě

Terapeutické možnosti metody ACP zahrnují ortopedii, traumatologii, sportovní medicínu, revmatologii, algesiologii a léčebnou rehabilitaci. 

Léčbu velkých kloubů (koleno, rameno, hlezno, loket) je v indikovaných případech výhodné provádět po artroskopickém miniinvazivním zákroku. Při artroskopii dojde k vyšetření a ošetření poškozených nitrokloubních struktur shavingem, vaporizací atd. a kloub je vyčištěn a připraven pro bioterapii. Aby léčba byla i dlouhodobě efektivní, je nutné dle diagnózy provést několik aplikací ACP zpravidla v týdenních intervalech. U léčby poranění a nemocí chrupavek, šlach a vazů je doporučeno cca 5 aplikací, při úponových bolestech může stačit i jedna aplikace. Ústup bolesti a zlepšení hybnosti léčeného kloubu či oblasti je postupné.

MOŽNÉ INDIKACE APLIKACE ACP:

Artróza (neboli osteoartróza) kloubů - koleno, rameno, hlezno, loket, kyčel, malé klouby
cca 5 aplikací, vhodné u 1., 2. a zčásti 3. stupně artrózy dle RTG, kdy je ještě v kloubu přítomna chrupavka. Ve 4. stupni jsou možnosti biologické léčby velmi omezené, v kloubu se odírá kost o kost, vhodným řešením je náhrada kloubu.
Poznámka: existují pozitivní zkušenosti s aplikací ACP plasmy do kloubů s artrózou 4. stupně, kdy může zmírnit bolesti. Tato analgetická indikace může být řešením pro pacienty trpící bolestmi, kteří nemohou z jiných důvodů podstoupit operační náhradu kloubu nebo nemohou trvale užívat protizánětlivé léky s množstvím nežádoucích účinků. Každého pacienta musí důkladně vyšetřit ortoped a navrhnout řešení. Definitivní rozhodnutí je vždy na pacientovi.

 • Postižení chrupavky 1. až 3. stupně - chondromalácie, chondropatie
 • Ložiskové defekty kloubní chrupavky - poúrazové stavy, osteochondrosis dissecans
 • Akutní a subakutní poškození menisků kolenního kloubu
 • Akutní a subakutní poškození kloubních vazů (rameno, koleno, hlezno, atd.)
 • Podvrtnutí kloubů a natažení vazů – zejména distorze kolene a hlezna
 • Po atroskopické sutuře menisku
 • Po rekonstrukci předního zkříženého vazu kolene
 • Po operační stabilizaci ramene či sutuře rotátorů ramene
 • Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (ostruha kosti patní, natažená třísla)
 • Tenisový a golfový loket - entezopatie
 • Postižení Achillovy šlachy - entezopatie (úponové bolesti) či tendinóza (chronický zánět a hmatné zduření) 
 • Bolesti pat - plantární fasciitis 
 • Akutní a chronické záněty šlach a vazů
 • Skokanské koleno, poškození AC kloubu
 • Podpora hojení chrupavek, vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách
 • Částečné ruptury svalů

U všech uvedených indikací počet potřebných aplikací ACP určí ortoped.

ACP otevřelo novou etapu a významně rozšířilo možnosti boje s artrózou, nicméně budoucnost léčby artrózy nadále spočívá v komplexnosti. Racionální kombinace dostupných léčebných postupů, léčby kmenovými buňkami, ACP plasmou, rehabilitace, balneoterapie a režimových opatření (redukce váhy, pohyb, zdravý životní styl) je standardem terapie. Až při vyčerpání těchto léčebných opatření zůstává možnost náhrady kloubu umělým. S rozvojem biochirurgické medicíny a nových technologií léčby artrózy bude těchto operací jistě ubývat.

Postup biologické léčby pohybového aparátu

Metoda ACP je založená na odběru vlastní krve. Čerstvé sérum získané z této krve je po speciální úpravě injekčně aplikováno přímo do postiženého místa. Jedná se o běžný ambulantní zákrok, u kterého nejsou používána anestetika. 

Před výkonem:
Posledních 24 hodin před aplikací doporučujeme pitný režim s příjmem 2-3 litrů nealkoholických tekutin, z toho poslední půllitr dvě hodiny před výkonem. Posledních 24 hodin nekonzumujte žádné tučné potraviny a mléčné nápoje. Získáme tak větší množství kvalitního nechylózního séra. Před léčbou je vhodné dočasně vysadit protizánětlivé léky - nesteroidní antirevmatika (Ibalgin, Aulin, Voltaren atd.). U warfarinizovaných pacientů je nutná úprava dávkování tak, aby hodnota INR byla před aplikací pod 2,0. Akutní infekční onemocnění jsou kontraindikací výkonu.

 1. Na základě telefonického objednání se dostavte do naší ortopedické ambulance a vezměte s sebou veškerou zdravotní dokumentaci a vyšetření (RTG, MRI, UZ atd.), týkající se Vašich obtíží.
 2. Lékař Vás vyšetří a podle dostupných údajů navrhne optimální léčebný postup.
 3. Odběr krve se za přísně aseptických podmínek provádí nejčastěji z žíly horní končetiny.
 4. Po odebrání cca 15 ml krve do speciální zkumavky se krev dále zpracovává v přístroji, kde dojde k oddělení plasmy bohaté na krevní destičky od ostatních krevních elementů. Destičky se mimo krevní řečiště přirozeně aktivují.
 5. Plasma bohatá na aktivované trombocyty uvolňující léčivé růstové a protizánětlivé faktory je poté opět za přísně sterilních podmínek injekčně aplikována do oblasti poranění, zánětu či kloubu. V místě aplikace je chvíli cítit mírný tlak. Bolestivost je srovnatelná s obstřikem kloubu, a je zpravidla dobře snášena. Místo vpichu se přelepuje náplastí, kterou můžete za cca 2 hodiny odstranit.
 6. Celá léčebná procedura tak trvá cca 15 minut.
 7. Aby léčba byla i dlouhodobě efektivní, je nutné dle diagnózy provést několik aplikací ACP zpravidla v týdenních intervalech. Prodloužení intervalu mezi aplikacemi neovlivní výsledek léčby. Typická léčba velkého kloubu zahrnuje 5 aplikací ACP v pěti týdnech, kdy v průběhu léčby dochází k postupnému ústupu obtíží, snižování bolestivosti a zlepšení hybnosti kloubu či oblasti.
 8.  Po výkonu není třeba pracovní neschopnosti, pouze v den aplikace vyloučení velké fyzické námahy a tepelně zatěžujících procedur jako bazény, vířivky, sauny, solária, kryokomory atd.. Další dny můžete dělat vše prakticky bez omezení, avšak léčenou část těla je nutné šetřit. Rozsah omezení stanoví ortoped.

Výhody ACP oproti jiným metodám

Metoda autologní kondiciované plasmy:

 • vychází z nejnovějších trendů a technologií
 • využívá přirozených schopností tělu vlastních buněk - krevních destiček
 • do krve se nepřidávají žádné příměsi proti srážení krve atd.
 • plasma bohatá na trombocyty se aplikuje pacientovi čerstvá ihned po přístrojové separaci 
 • při odběru, zpracování a aplikaci plasmy bohaté na trombocyty je minimalizováno riziko kontaminace, infekce či dokonce záměny vzorku
 • vyjma uzavřené sterilní odběrové zkumavky krev nepřichází do styku s žádným cizorodým materiálem
 • plasma se neuchovává v inkubátoru ani v mrazáku
 • nemá nebezpečné nežádoucí účinky oproti protizánětlivým lékům a kortikoidům, které při dlouhodobé léčbě způsobují krvácení do zažívacího traktu, poškozují játra, ledviny, krvetvorbu atd.
 • vysokou účinnost dokládá množství vyléčených pacientů a odborných prací z celého světa
 • má účinnější a dlouhodobější efekt ve srovnání se současnou léčbou chondroprotektivy
 • je levnější než konkurenční metody biologické léčby založené na zpracování vlastní krve pacienta

Výhody léčby pohybového ústrojí v Centru jednodenní chirurgie:

 • Multidisciplinární přístup - na diagnostice i léčbě se podílí ortoped, chirurg, traumatolog, algesiolog, fyzioterapeut a hematolog
 • Kvalita - zkušení specialisté jednotlivých oborů s nejvyšší odbornou kvalifikací a lidským přístupem k pacientovi, nejmodernější přístrojová technika, zázemí operačního sálu s pooperačními pokoji
 • Komplexnost léčby - poskytujeme všechny dostupné metody léčby  pohybového aparátu - nesteroidní antiflogistika, deriváty kyseliny hyaluronové, artroskopická a operační léčba, biologická léčba ACP, fyzioterapie a léčebná rehabilitace s návazností na wellness, fitness a balnea služby
 • Cenová dostupnost - naše ceny jsou jedny z nejnižších v ČR

Podstata léčebného účinku ACP

Lidská krev vedle séra (plasma) obsahuje červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). Trombocyty putují krevním řečištěm při neporušené cévní stěně v klidovém inaktivním stavu. Při narušení cévní stěny, po odběru krve atd. se trombocyty aktivují a začnou uvolňovat bílkoviny růstových a protizánětlivých faktorů. Tyto faktory podporují ve tkáních pohybového ústrojí hojivé procesy. Pokud tyto koncentrované růstové a protizánětlivé faktory injekčně aplikujeme do poškozených tkání, dochází k urychlení reparačních a regeneračních procesů chrupavek, šlach, svalů, kostí, kůže a podkoží. Klinicky u léčeného pacienta postupně dochází k ústupu obtíží, snížení bolesti a zlepšení hybnosti kloubu nebo postižené oblasti. Úraz či nemoc nepřechází do chronického stádia.

Celá řada vědeckých studií a velké množství úspěšně ošetřených pacientů z celého světa, kterým metoda ACP umožnila opět aktivně žít, dokumentují účinnost a efektivnost léčby autologní kondicionovanou plasmou. Studie prokazují několikanásobné koncentrace trombocytů a proteinů růstových a protizánětlivých faktorů (growth factor = GF) v autologní kondiciované plasmě.

Koncentrace růstových faktorů v ACP:

PDGF AB (Platelet derived growth factor AB) - vzestup 25x
PDGF BB (Platelet derived growth factor BB) - vzestup 6x
TGF beta 1+2 (Transforming growth factor beta) - vzestup 4x
IGF 1 (Insulin-like growth factor) - vzestup 1x
EGF (Epidermal growth factor) - vzestup 5x
VEGF (Vascular endothelial growth factor) - vzestup 11x

HLAVNÍ ÚČINKY RŮSTOVÝCH FAKTORŮ:

 1.  Indukují růst (proliferaci) a dělení (diferenciaci) různých typů buněk (kmenové buňky, osteoblasty, epidermální buňky)
 2. Zvyšují množství produkovaného kolagenu, proteoglykanů a tkáňových inhibitorů metaloproteinázy (TIMP)
 3. Stimulují syntézu deoxyribonukleové kyseliny (DNA)
 4. Stimulují angiogenezi = novotvorba cév
 5. Stimulují chemotaxi = pohyb buněk